udemy-bwsml

Effectieve teamvergaderingen met Dynamische Oordeelsvorming

Dit jaar organiseerde Work on Progress twee trainingsmiddagen op het gebied van Dynamische Oordeelsvorming. 

Tijdens de laatste bijeenkomst op 17 juni 2016, stond het werken in teams centraal. Werken in teams geeft veel voldoening. Met elkaar een uitdagend doel realiseren en successen delen is onderdeel van het werkplezier dat mensen hebben. Een goede afstemming en het nemen van besluiten die in de uitvoering mogen rekenen op draagvlak zijn cruciaal. Om dit te realiseren, zijn we in de loop der jaren gewend geraakt aan vergaderen en overleggen, met actielijstjes als output. De vraag hierbij is in hoeverre de kwaliteit van het overleg en de kwaliteit van het resultaat hierbij optimaal zijn.

Met behulp van het model Dynamische Oordeelsvorming zijn we op 17 juni met elkaar op onderzoek gegaan naar het verbeteren van de kwaliteit van overleggen. Het bleek dat de deelnemers veel profijt hadden van het gebruik van het model en de ondersteunende formulieren. Door even tijd te investeren in het zelf nadenken over een vraagstuk en het daarna te delen in de groep, ontstond er meerwaarde. Mensen voelden zich beter gehoord, leerden van elkaars inzichten en hebben de kracht van het luisteren ervaren. Hierdoor nam de inspiratie en creativiteit toe.

Wil je ook weten wat Dynamische Oordeelsvorming in teams voor jouw organisatie kan betekenen? mail dan naar info@workonprogress.nl.