ABOUT WORK ON PROGRESS

Work on Progress is a training and coaching company that specializes in developing people and markets with a focus on sustainable development, leadership and innovation.

AnneMarie Calon and Ellen van den Adel founded Work on Progress in 2002. Over the years, our programs have developed into three disciplines: Management Development, Personal Development and Sustainable Development. In our programs, the person in his or her environment plays a key role.

See below in image and sound, what we stand for and what we do (the text is in Dutch only):

At Work on Progress we work in accordance with our three core values:

Wij hebben een oprechte belangstelling voor en betrokkenheid bij mensen en de manier waarop zij verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de mensen om hen heen en hun fysieke omgeving.

Vanuit deze oprechtheid, zijn wij in staat mensen te raken en te prikkelen om zichzelf te ontwikkelen. Ook om ze te prikkelen op zoek te gaan naar wat er écht toe doet in hun leven, op hun werk, maar ook ten aanzien van de rol die zij spelen in de wereld, in de grotere gemeenschap waarvan zij onderdeel zijn. Meer weten?

Wij zijn op zoek om het bovengemiddelde, het bijzondere, in iedereen met wie we werken naar boven te halen.

Om dit te bereiken durven wij de vragen te stellen die nodig en bij tijd en wijle ongemakkelijk zijn. Hierbij houden wij altijd oog voor de gelijkwaardige balans, zodat de mensen met wie wij werken zich kwetsbaar durven opstellen en ons het vertrouwen geven om dichtbij te mogen komen.

Het creëren van inzicht en het formuleren van stappen naar de toekomst staat centraal. Meer weten?

Wij zijn verbonden met de mensen en organisaties voor wie wij werken.

Onze persoonlijke waarden en het invulling geven aan voor ons belangrijke betekenis in de maatschappij zijn nauw verbonden met onze opdrachtgevers. Dit is voor ons een voorwaarde om ons werk met passie en kwaliteit te kunnen doen. 

Betekenisvelden die ons aanspreken zijn duurzaamheid, menswaardige proporties, holisme en individuele autonomie. Met deze betekenisvelden kunnen en willen wij in verbinding staan. Meer weten?

WorkonProgress-Ellen-AnneMarie-film

AnneMarie Calon

Connecting with your drive, your inner knowing, your values, the choices you have and your leadership, that is my passion.

Every day I can genuinely be happy and touched when a participant in one of our programs comes to an insight, choice and/or action which is of significance for her/himself, others and his or her (work) environment.

Ellen van den Adel

It is special to experience the power and motivation of people to implement sustainability ambitions.

Most people want to contribute to a sustainable world when given space to do so. When employers create space for the proces and facilitate development, then real transformation is possible.

WHAT WE CAN DO FOR YOU

Management Development

Develop yourself as a manager in a value-driven organization.

Personal Development

With coaching from Work on Progress, you can create new opportunities for yourself and the organization.

Sustainable Development

Working towards a sustainable corporate culture and product innovation by empowering employees with specific focus on circular economy and market development.

Work on Progress

  • Robert Schumannstraat 28, 3533 GP Utrecht
  • AnneMarie: 06 51494683 | Ellen: 06 20392805

Follow Work on Progress