OVER WORK ON PROGRESS

Work on Progress  is een trainings- en coachingsbureau dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensen en markten vanuit een focus op duurzame ontwikkeling, leiderschap en innovatie.

AnneMarie Calon en Ellen van den Adel hebben in 2002 Work on Progress opgericht. In de loop der jaren zijn onze programma’s verder ontwikkeld waardoor drie vakgebieden zijn ontstaan: Management Development, Personal Development en Sustainable Development. In onze programma’s staat de mens in zijn of haar omgeving centraal.

Bekijk hieronder ook in beeld en geluid waar wij voor staan en wat wij doen:

Bij Work on Progress werken we altijd volgens onze 3 kernwaardes:

Wij hebben een oprechte belangstelling voor en betrokkenheid bij mensen en de manier waarop zij verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de mensen om hen heen en hun fysieke omgeving.

Vanuit deze oprechtheid, zijn wij in staat mensen te raken en te prikkelen om zichzelf te ontwikkelen. Ook om ze te prikkelen op zoek te gaan naar wat er écht toe doet in hun leven, op hun werk, maar ook ten aanzien van de rol die zij spelen in de wereld, in de grotere gemeenschap waarvan zij onderdeel zijn. Meer weten?

Wij zijn op zoek om het bovengemiddelde, het bijzondere, in iedereen met wie we werken naar boven te halen.

Om dit te bereiken durven wij de vragen te stellen die nodig en bij tijd en wijle ongemakkelijk zijn. Hierbij houden wij altijd oog voor de gelijkwaardige balans, zodat de mensen met wie wij werken zich kwetsbaar durven opstellen en ons het vertrouwen geven om dichtbij te mogen komen.

Het creëren van inzicht en het formuleren van stappen naar de toekomst staat centraal. Meer weten?

Wij zijn verbonden met de mensen en organisaties voor wie wij werken.

Onze persoonlijke waarden en het invulling geven aan voor ons belangrijke betekenis in de maatschappij zijn nauw verbonden met onze opdrachtgevers. Dit is voor ons een voorwaarde om ons werk met passie en kwaliteit te kunnen doen. 

Betekenisvelden die ons aanspreken zijn duurzaamheid, menswaardige proporties, holisme en individuele autonomie. Met deze betekenisvelden kunnen en willen wij in verbinding staan. Meer weten?

WorkonProgress-Ellen-AnneMarie-film

AnneMarie Calon

Het onderzoeken van je drive, je weten, je waarden, de keuze’s én je leiderschap dat is mijn passie.

Iedere dag kan ik oprecht blij en geraakt zijn wanneer een deelnemer aan een van onze programma’s tot een inzicht, keuze en/of actie komt die van betekenis is voor haar/ hem zelf, de ander en zijn of haar (werk)omgeving.

Ellen van den Adel

Het is bijzonder om te zien met hoeveel kracht en motivatie medewerkers invulling geven aan duurzaamheidsambities.

De meeste mensen willen bijdragen aan een duurzame wereld als ze daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Wanneer  werkgevers het proces de ruimte geven en faciliteren, dan is échte transformatie mogelijk.

WAT WIJ VOOR JE KUNNEN BETEKENEN

Management Development

Ontwikkel je als manager in een waardegedreven organisatie met aandacht voor persoonlijk leiderschap, de manager als coach en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving.

Personal Development

Met de coaching van Work on Progress creëer je nieuwe kansen voor jezelf en voor de organisatie.

Sustainable Development

Werk aan een duurzame bedrijfscultuur en productinnovatie door empowerment van medewerkers met specifieke aandacht voor circulaire economie en marktontwikkeling.

Work on Progress

  • Robert Schumannstraat 28, 3533 GP Utrecht
  • AnneMarie: 06 51494683 | Ellen: 06 20392805

Follow Work on Progress