Antwoord vinden op een persoonlijke vraag via dynamische oordeelsvorming